Verslag leerlingenraad 2 mei 2017


Leerlingenraad: 2/05/17

Wegens uitstap waren de leerlingen van het 5de leerjaar niet aanwezig.

Vanuit de vorige vergadering:

  • Vraag naar meer kapstokken op de speelplaats: hier werd voor gezorgd, dank u juf Ann.
  • Zeep in de toiletten: Zeepflacon was snel leeg.  Er werd ook mee gespeeld.   Misschien beter een inbouwflacon op hoogte.
  • Opening achter speelgoedhuisje werd nog niet gedicht.

 

Iedereen is blij met het voetbaltornooi.  De juffen stellen een ‘objectieve’ scheidsrechter aan.

Vanaf 5 mei starten de gezelschapspelletjes  voor de kleuters in de klas van juf Eva.  Deze gaan door van 12.45 tot 13.05.  Juf Eva heeft een lijst met verdeling van de dagen.

De spelleiders mogen zelf een spel van thuis meebrengen, maar dit moet natuurlijk geschikt zijn voor kleuters.  Lukt dit niet, dan zijn er nog genoeg spelletjes ter beschikking.

Dansen op woensdag wordt als heel fijn ervaren.

 

Dit was de laatste leerlingenraad.

Dankjewel voor de fijne samenwerking.

Juf Eva, juf Anita, juf Christine