Beslissing overheid maatregelen Coronavirus


Beste ouder(s),

Het is zover gekomen, de lessen moeten over het hele land opgeschort worden. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de grote ‘piek’ te vermijden, gaan de lessen niet meer door.

Uw kind kan enkel naar school komen indien er geen andere mogelijkheden tot opvang zijn. Er moet echt vermeden worden dat er grote groepen op school of andere plaatsen zijn.

Uw kind krijgt van zijn eigen leerkracht ook een brief mee met de oplossing die er geboden wordt om het mankeren van de lessen op te vangen. Gelieve deze uit te voeren!

Deze algemene brief kreeg ook elk kind mee:

“Beste ouder

De Nationale Veiligheidsraad besliste om vanaf maandag 16 maart 2020 de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Deze maatregel duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Opvang

We vragen dat zoveel mogelijk kinderen thuis blijven . We voorzien wel opvang voor de kinderen/leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor kinderen/leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen/leerlingen nu te laten opvangen door hun grootouders. Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…. Om deze opvang goed te kunnen organiseren, willen wij graag van elke leerling zicht hebben op wie er wanneer opvang nodig heeft. Indien u opvang nodig heeft, vult u bijgevoegd rooster in en bezorgt dit aan de school ten laatste maandagmiddag. Via de website van de school kan u elke dag verder schoolnieuws volgen.

………………………………………………………………… (naam leerling) uit ………………………….. klas

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Opvang Vanaf …… Vanaf …… Vanaf …… Vanaf …… Vanaf …… nodig

tot …… tot …… tot …… tot …… tot ……

Ik heb opvang nodig omdat…………………………………………………………

Dank voor de medewerking!​”

Hopelijk blijven jullie allen gezond!