Broederlijk Delen


Tijdens de vasten kregen de kinderen een spaarpotje mee naar huis van Broederlijk Delen.

De laatste schooldag voor de Paasvakantie brachten de leerlingen van het lager hun spaarbusje tijdens de biechtviering naar de kerk, de kleuters gingen in de namiddag langs.

Pastoor Frans liet ons weten dat er dit jaar € 1266,29 bijeen werd gebracht.

Hartelijk dank aan iedereen!