Dag van de Directeur


Op 31 januari is het ‘Dag van de Directeur’! Daar dit dit schooljaar op een zondag viel, maakten we van 1 februari de 2.0-versie van deze dag!

Tijd dus om juf Eva V.R. in de bloemetjes te zetten. Nu… het was niet letterlijk in de bloemetjes…

Daar dit het eerste schooljaar is dat juf Eva bij ons is en het allemaal wat afstandelijker moet met alle coronamaatregelen, is het wat moeilijker om informele babbeltjes te hebben en zo elkaar wat beter te leren kennen. Dus we besloten om onze directeur op een missie te sturen. Het thema van de missie: hoe goed ken je ons al en leer ons nog wat beter kennen.

Ja, sorry, juf Eva, we hebben je laten werken voor je cadeau…

Door middel van ‘escape rooms’ belandde onze directeur van de ene klas in de andere. Telkens kon ze een stapje verder geraken, zoals een doosje openen, een sleutel krijgen, een geheimschrift ontcijferen e.d., door juiste informatie over de juffen te weten.

Uiteindelijk belandde juf Eva bij onze kleinste kleutertjes waar ze, na een lange speurtocht, haar cadeau mocht ontvangen.

En wat moet een directeur krijgen die aan het hoofd staat van een school die ‘De Zonnewijzer’ als naam heeft? Een echte zonnewijzer natuurlijk!

Dank je wel voor je inzet! Dank je wel dat je elke dag het beste van jezelf geeft!