Eerste samenkomst leerlingenraad


Leerlingenraad: 20 september 2016

Samenstelling
4 A: Lisse en Lennert
4 B: Nikki en Thomas
5 A: Nel en Grégory
5 B: Cédric en Ine
6 A: Louis en Kyana/Sterre
6 B: Maxim en Bérenice

– Bedoeling van de leerlingenraad wordt kort geschetst.

– Leerlingenbus
Sommige kinderen durven niet goed zeggen als ze iets
willen of weten niet zo goed bij wie ze moeten zijn. Daarom is er vraag
naar een postbus.
Louis gaat aan het knutselen.
De juffen zoeken nog naar een passende plaats voor de bus: inkomhal
of refter.

– Muziek op de speelplaats
Eén maal per week muziek op de speelplaats is fijn. De huidige
luidsprekers zijn zeer slecht. De juffen vragen aan juf Ann of het
mogelijk is om nieuwe luidsprekers aan te schaffen.
Tijdelijk kan gewerkt worden met de box. => is niet hoorbaar op heel de
speelplaats en moet steeds terug gezet worden op de juiste plaats.
We maken volgende vergadering concrete afspraken.

– Tornooien
Er wordt tegen volgende vergadering gepolst voor welke tornooien er
het meest interesse is. Louis geeft aan dat een baskettornooi wel eens
tof zou zijn. We beslissen volgende vergadering.
– Volgende vergadering: dinsdag, 25 oktober