Heropstart kleuters dinsdag 2 juni


Weerde, 28 mei 2020


Beste ouders

Kinderen missen hun school en de school mist de kinderen.
Wij zijn dan ook heel blij dat wij vanaf 2 juni een (gedeeltelijke) heropstart van onze kleuterschool kunnen doen.

Al de leerlingen tegelijk op school ontvangen is, gezien de vereiste veiligheidsmaatregelen, niet eenvoudig. Daarom starten we voorzichtig.

Maar wat betekent deze opstart voor de kleuterschool nu concreet?

Mijn kind zit in de peuterklas of de eerste kleuterklas
Deze groep kinderen vragen we nog even geduld te hebben. We stellen alles in het werk om ook hen zo snel mogelijk en op een veilige manier naar school te laten komen. Uiteraard zijn zij wel, indien nodig, welkom in de (nood)opvang. Hiervoor graag mailen vóór zondagavond 31 mei naar directie@zonnewijzer.net. Kinderen in de noodopvang zullen heel de dag in hun eigen “bubbeltje” blijven. We proberen deze groep zo klein mogelijk te houden. Kindjes die naar de opvang zouden komen, zijn welkom vanaf 8.15u aan de grote kleuterpoort. De leerkrachten met toezicht wijzen hen de weg. Afhalen vanaf 15.35u, ook weer aan de grote kleuterpoort.

Mijn kind zit in de tweede kleuterklas
Op dinsdag 2 juni verwachten wij jullie kapoenen allemaal, alle dagen, terug op school😊! Vanaf 8.15u mogen de kleuters afgezet worden aan de kleuterpoort, net zoals anders. Onder begeleiding wassen zij hun handjes en spelen zij in hun eigen “vak”. Er zullen voldoende juffen op de speelplaats zijn om hen de weg te wijzen. Om 8.30u gaat de bel en gaan zij met hun juf langs de uitgestippelde weg naar de klas. Afhalen vanaf 15.35u, ook weer aan de grote kleuterpoort.

Mijn kind zit in de derde kleuterklas

Op dinsdag 2 juni verwachten wij jullie kapoenen allemaal, alle dagen, terug op school😊! Vanaf 8.15u mogen de kleuters afgezet worden aan de kleuterpoort, net zoals anders. Onder begeleiding wassen zij hun handjes en spelen zij in hun eigen “vak”. Er zullen voldoende juffen op de speelplaats zijn om hen de weg te wijzen. Om 8.30u gaat de bel en gaan zij met hun juf langs de uitgestippelde weg naar de klas.

Algemene richtlijnen:

• Bij het brengen ’s morgens graag kleuter aan de poort afzetten en vertrekken. Wij vragen met aandrang niet in het vak voor de poort te blijven staan. We willen zorgen voor een vlotte doorstroom. Gelieve zeker op tijd te komen.
• Bij het afhalen van de kinderen wachten jullie in de rij aan de grote kleuterpoort. De juffen laten de kinderen tot daar komen en jullie stappen door om langs de kleine kleuterpoort (aan de kleutertoiletten) de school weer te verlaten. De juffen wijzen jullie de weg😊.
• Zowel bij brengen als afhalen dragen ouders (en uiteraard leerkrachten) een mondmasker.
• Eventuele verjaardagstractaties of andere zaken die aan de leerkracht bezorgd moeten worden, geven jullie af aan de poort. Er komen geen ouders de klaslokalen binnen.
• Opgelet! Maandag 1 juni is een feestdag. Er is dan geen les en geen opvang!

Hygiënemaatregelen:

• Gedurende de dag zullen de leerlingen regelmatig de handen wassen onder toezicht.
• Elke avond worden contactoppervlakken in de klassen ontsmet (tafels/stoelen/deurklinken…)
• Refters worden NIET gebruikt. Alle kinderen eten boterhammen in hun eigen klas. Er is GEEN warme maaltijd. We vragen alle kinderen een hele dag op school te blijven (in hun bubbel).
• We streven zoveel mogelijk naar klasbubbels, op de speelplaats en buiten naar leeftijdsbubbel (lees: parallelgroepen). Kinderen moeten kunnen spelen en opnieuw sociaal contact kunnen leggen.

Wij hopen dat dit scenario volgende week vlot loopt. Op 5 juni houden wij intern een evaluatie en sturen bij waar nodig. Voor vragen of bedenkingen kunnen jullie mailen naar directie@zonnewijzer.net. Blijf ook de nieuwsberichten op de website en de rubriek veelgestelde vragen op de voet volgen!

Heel graag tot 2 juni!

Directie en kleuterjuffen