Info


Beste ouders,

Het voorbije weekend vernamen jullie allicht via de media dat minister Ben Weyts plannen heeft om, vanaf 2 juni, alle kleuters en meer kinderen van de lagere school naar school te laten gaan. Momenteel stellen wij alles in het werk om dit mogelijk te maken. Gezien de huidige, strikte maatregelen bekijken we of dit op een veilige manier haalbaar is. Indien alle leerkrachten terug les geven (eventueel aan halve klasgroepen), zal er ook een probleem rijzen voor opvang. Er dient bekeken te worden hoe dit opgelost raakt. Ten laatste vrijdag hopen wij jullie meer duidelijkheid te kunnen geven.

Directie en leerkrachten