Informatie i.v.m. de paaspauzeBeste ouders,

Het Overlegcomité besliste op woensdag 24 maart 2021 dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst zullen worden in het lager onderwijs en dat de kleuterscholen open blijven. Wij hadden als school hier ook onze bedenkingen bij.
Eén school… één team … kwaliteitsvol onderwijs vanaf de peuterklas tot aan het einde van het zesde leerjaar.
Donderdagavond beslisten de grote Vlaamse onderwijskoepels, het GO! En Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de lessen ook in het kleuteronderwijs te schorsen én kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs die niet thuis kunnen worden opgevangen. De veiligheid van iedereen primeert, van groot naar klein. De bedoeling van deze ‘paaspauze’ is om de coronacijfers naar beneden te krijgen en dat geldt voor iedereen.
We voorzien dus, zoals vorig schooljaar, noodopvang voor kinderen (kleuter en lager) wiens ouders beiden in de zorg of een ander essentieel beroep werken.
Maar ook hier: Het doel van deze week is om de coronacijfers te bedwingen. Dit mogen we niet uit het oog verliezen.

Wat betekent dit nu concreet voor de kleuterschool?

 • De deuren van de kleuterschool blijven gesloten. De juffen voorzien geen werkjes voor thuis.

Wat betekent dit voor de lagere school?

 • De deuren van de lagere school blijven gesloten.
 • Onze juffen voorzien echter, voor diegene die willen, herhalingsoefeningen, digitale oefenspelletjes, een challenge, een digitaal klasgesprek… Dit geheel vrijblijvend aangezien deze week wordt gezien als een extra week vakantie.
  De informatie wordt door de leerkrachten zelf gecommuniceerd via Smartschool.

Concrete informatie betreffende de noodopvang

 • We beperken de opvang voor de leerlingen van de lagere school en de kleuterschool tot het hoogst haalbare met het doel van de sluiting in ons achterhoofd.
 • We organiseren opvang voor ouders die beiden in de zorg werken of een ander essentieel beroep uitoefenen. Opvang vragen omdat je dan makkelijker van thuis kan werken is uiteraard niet de bedoeling.
 • Het respecteren van klasbubbels zal niet mogelijk zijn, maar we zullen werken met groepen die in de mate van het mogelijke de hele week identiek zijn.
 • De leerlingen krijgen geen les. De kinderen mogen zelf wat materiaal meenemen om de dag rustig te kunnen doorbrengen, bijv. een boek, een spelletje, een springtouw…
 • Respecteer de afgesproken schooluren. We maken nu geen uitzonderingen.
 • Zieke kinderen (blijvend snotteren, diarree (ook al is het eenmalig), hoesten, koorts, overgeven…) blijven thuis!
 • We vragen om aan ons te laten weten via de enquête in Smartschool of je opvang nodig hebt of niet. Zo kunnen wij ook ons plan van aanpak opstellen.

Heb jij noodopvang voor je kinderen nodig? Ja, wat moet je dan doen?

 • De noodopvang loopt van 8.15u t.e.m. 16.00u (op woensdag tot 12.15). Voor de voor – en naschoolse opvang kan je terecht in Zoef, ook daar ook onder voorbehoud als het echt niet anders kan. Voor meer info kan je bij Zoef terecht.
 • De enquête moet ingevuld worden vóór vrijdag 26/3/2021 – 19.00u. Daarna kan je ze niet meer invullen!
  Niet ingevuld, is geen opvang volgende week.
 • Indien het digitaal niet lukt, helpen we je verder. Neem dan telefonisch contact op met de school, stuur een bericht via Smartschool naar Eva Van Reeth of via mail naar directie@zonnewijzer.net.
 • Je logt best in op Smartschool via de computer. Dat gaat het makkelijkst.
 • In je berichten van Smartschool heb je een uitnodiging gekregen om de enquête in te vullen. Als je daarop klikt, kom je automatisch bij de enquête terecht. De antwoorden worden automatisch doorgestuurd naar de school.
 • Opgelet! Je kan maar 1 keer de enquête invullen dus als je meerdere kinderen hebt, vul je dat voor alle kinderen in.
  We begrijpen dat het allesbehalve makkelijk is. We hadden het graag anders gezien. We willen echter wel dat de cijfers naar beneden gaan zodat we, na de paasvakantie, het schoolleven zijn normale gang kan gaan.
  We willen jullie ten slotte nog oprecht bedanken voor jullie inzet van de voorbije maanden en tegelijk vragen we nog even vol te houden.

Met vriendelijke groeten
Eva Van Reeth
Directeur de Zonnewijzer