K5B


IMG_5066

In de 3de kleuterklas blijft het allerbelangrijkste, dat de kleuters graag naar school komen en zich echt thuis voelen in de klas. Daarom:
– kiezen we themas die nauw aansluiten bij de interessewereld van de 5- tot 6-jarigen: piraten, ridders en prinsessen, de ruimte, dino’s, cijfers en letters, … zijn steeds een schot in de roos!

– organiseren we binnen deze thema’s boeiende activiteiten die de kleuters uitdagen en alle ontwikkelingsaspecten stimulieren.

– worden de speel- en werkhoeken steeds aangepast aan het thema want een gevarieerd materiaalaanbod schept veel ervaringskansen.

– zorgen we ervoor dat elke kleuter op zijn/haar niveau kan functioneren, zodat hij/zij veel succeservaringen kan opdoen.

Met een knipoog naar het 1ste leerjaar komen er natuurlijk regelmatig activiteiten aan bod die het ontluikend rekenen, lezen en schrijven stimuleren.

Ten slotte verwachten we van onze grootste kapoenen een zekere zelfstandigheid. In groeiende mate leren ze bewust keuzes maken en daar de gevolgen van dragen, zich richten op taken, geconcetreerd werken, probleemoplossend denken, … Dit wordt natuurlijk stelselmatig opgebouwd aan de hand van “moetjes en magjes” en hoekenwerk met keuzebord.

Juf Marleen Parys

Juf Lus Teughels

Nieuws vanuit de klas