Kaatstornooi 2de en 3de graad


Kaatstornooi 2de graad
Reeks 1 Reeks 2 Reeks 3 Reeks 4
Nel (4A) Elise(4A) Cédric(4A) Lars(4A)
Ayko(4A) Emma(4A) Raphaël(4A) Marie(4A)
Kaat(4B) Emile(4B) Tijmen(4B) Emma(4B)
Emiel(4B) Julia(4B) Mohammed(4B) Kaat(3A)
Lennert(3A) Hadi(3A) Kobe(3A) Daphné(3A)
Jesse(3A) Warre(3B) Jasper(3B) Thomas(3B)
Thieben(3B)      
Ma 26/10

Ma 30/11

Ma 26/10

Ma 30/11

Ma 16/11

Ma 14/12

Ma 16/11

Ma 14/12

 

Kaatstornooi 3de graad
Reeks 5 Reeks 6 Reeks 7 Reeks 8
Nesrine(6A) Tuur(6A) Yentel(6A) Jaro(6A)
Robbe M(6A) Luna (6A) Lauren V(6A) Ferre(6A)
Robbe B(6A) Toon To(6B) Stan(6B) Axl(6B)
Kirsten(6B) Senne(6B) Felix(6B) Saar(5A)
Louis-Victor(5A) Bérénice(5A) Verena(5A) SvanaV
Jolina(5A) Louis(5B) Yente(5B) Björn(5B)
Jimmy(5B) Kiara(5B) Julie(5B)  
Ma 9/11

Ma 7/12

Ma 9/11

Ma 7/12

Ma 23/11

Ma 4/1

Ma 23/11

Ma 4/1

 

4 spelletjes per reeks op een middag

Punten per spel

  • Winnaar: 3 punten
  • 2de: 2 punten               De 2 beste per reeks gaan door
  • 3de: 1 punt