Laatste info volledige herstart lagere school


Beste ouders

Wij zijn er helemaal klaar voor! Morgen start onze volledige lagere school terug op. Afspraken per leerjaar vonden jullie terug in de vorige berichten. Lees ze zeker nog eens na op de website van de school.

Graag kort nog volgende, belangrijke afspraken:• Alle kinderen komen naar school vanaf 8.15u   1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar via de blauwe poort                                                                                5de en 6de leerjaar via kleine, grijze poort• De school eindigt om 15.35u voor 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar (blauwe poort)                              om 15.35u  voor 5de leerjaar (grijze poort)                              om 15.45u voor 6de leerjaar (grijze poort)• Alle kinderen brengen boterhammen mee en eten in de klas• Speeltijden en middagpauzes gebeuren in “shiften”• Voor alle klassen zal er opnieuw LO zijn; turnkledij is niet nodig, wel graag makkelijke schoenen aantrekken op de LO-dag• Graag alle werkschriften, boeken, … meegeven naar school• Ook bibboeken moeten terug meegebracht worden. Wij zorgen ervoor dat ze terug in de bib geraken.• Bij het afhalen van de kinderen vragen wij met aandrang een mondmasker te dragen. Ouders van leerlingen 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar zullen via een “sas” de kinderen oppikken na school en dus op de speelplaats moeten komen. Ouders van leerlingen 5de en 6de leerjaar wachten aan de Dorpsstraat (kant grijs poortje), liefst niet in het voetwegje zelf. Dit om de afstand zoveel mogelijk te respecteren.• Kinderen hebben regenkledij bij; er kan niet binnen gespeeld worden bij slecht weer. Indien het echt heel slecht weer is, blijven zij gewoon in de klas.

Wij danken jullie vooraf al voor de medewerking,

Directie en leerkrachten