Leerlingenraad 2 maart


Datum: 2 maart 2021

Uur: 12:45

Lokaal: 4A

Aanwezig: Charlotte en Matz (4A),Sofia en Pieter (4B), Lander en Neela (5A), Tibbe en Ailani (5B),

Jarno (6A), Kato en Loïc (6B), juf Eva L., juf Anita

Verontschuldigd: Lynn (6A)

Verslag:

1. Overlopen punten vorige vergadering – Sportcompetities lopen goed. Leerlingen van het 6de begeleiden bij de competitie van de eerste graad. – In de fietsenstalling loop het nu vlotter ‘s avonds. – Regeling voor rustig hoekje (binnen) is nu duidelijk. Hangt aan de klas van juf Lus.

2. Er wordt weer geklaagd over geur in de toiletten bij de jongens. Volgens sommigen is het omdat er niet genoeg wordt doorgespoeld. Juffen wijzen er nog eens op in de klas.

3. Er werd gevraagd of er een schaakbord kan voorzien worden in het rustig hoekje binnen.

4. Wasstraat lagere school is erg vuil. Enkele, leerlingen van de leerlingenraad zijn bereid die uit te kuisen donderdag, 4 maart. Juf L. voorziet materiaal.

5. Carnavalsweek was heel leuk. Mag elk jaar zo zijn! Dit jaar was zelfs leuker dan de stoet.

6. Er liggen weer veel ballen in de dakgoot op de grote speelplaats. Kunnen die er nog eens afgehaald worden?

7. Volgende vergadering:20 april 2021