Leerlingenraad 13 jan ’21


Verslag

1. Punten vorige vergadering Alle ploegen voor de sporten hangen aan het raam bij juf Eva. De competities zijn gestart. In de fietsenstalling is het nog steeds druk en chaotisch. Is daar een oplossing voor?

2. Sommige kinderen geven aan soms nood te hebben aan een gesprekje met de juf. Ze weten niet wanneer dat kan. Wie nood heeft aan een gesprek bespreekt dit best met zijn/haar eigen juf. De klasjuf kan hier best beoordelen of het kan en wanneer het kan.

3. Is het mogelijk om duidelijke afspraken te maken over wie in de klas van juf Lus mag ’s middags als het rustig hoekje gesloten is. Deze regels zijn niet duidelijk en veranderen blijkbaar regelmatig. Voorstel: dezelfde klassen van het rustig hoekje. Dat is het makkelijkst voor iedereen. Kan dit zichtbaar gemaakt worden aan het raam van de klas?

4. Volgende vergadering: dinsdag, 2 maart 2021