Leerlingenraad 15 okt


Amy en Jesse (4A), Femke en Thomas (4B), Rosalie en Juul (5A), Ellis en Rune VD (5B)Camille en Cyriel (6A), Fée en Safwan (6B), juf Lieve en juf Lus en juf Lut 

Verontschuldigd: / 

 
Verslag leerlingenraad 15 oktober 2021 

 1. Overlopen van vorig verslag. 
 1. Muziek op speelplaats: Er was vandaag voor de eerste keer terug muziek. 😊 
  Lijst werd door Lus gemaakt, maar hangt in de gang van het zesde leerjaar. Vb. de ene week kinderen van 6A, de week nadien van 6B, … 
 1. Looptornooi 1ste graad: Namen van deelnemers werden gevraagd en doorgegeven aan juf Lieve. (In sommige klassen wel nog enkele afwezigen die misschien ook nog willen deelnemen.) 
 1. Tornooi 2 en 3de graad: Trefbal kreeg bij beide de meeste stemmen.  
  Er wordt nu rondgegaan om de namen van deelnemers te noteren. (Lijst binnen brengen tegen volgende week vrijdag) 
  In de klassen wordt ook gevraagd naar een mogelijk thema voor de ploegnamen. De leerlingenraad maakt uit deze voorstellen een keuze. 
 1. Films in de winter: Op de PV wordt nagevraagd of er leerkrachten zijn die hier op bepaalde momenten hun klas voor willen openstellen, daar juf Lieve en juf Lus geen klas met bord hebben en juf Lut alleen op donderdag- en vrijdagmiddag op school is. 
 1. Brief buren (zie vorig verslag): Camille en Fée maken die do 21/10 om 12.30 in de klas van juf Lut. 
 1. Bewonerskaart voor Pastorijstraat: Voorstel werd voorgelegd aan Bart Nobels van de verkeersgroep, maar een officiële bewonerskaart lijkt moeilijk haalbaar. Wel eventueel een brief maken om de wachtende ouders duidelijk te maken, dat sommige mensen wel door mogen (zie verkeersbord bij het begin van de straat) 
  Juf Eva (directie) stelde voor om misschien toch zelf een eigen, niet officiële kaart te maken, met logo van de school. (wordt vervolgd) 
 1. Voorstel voor minimoestuin (grote bak) in rustige hoek: Amy vraagt info aan haar opa over welke gewassen we zouden kunnen zaaien en oogsten voor de zomervakantie, want tijdens de vakantie lijkt het ons moeilijk om het tuintje te onderhouden. 
 1. Extra bankje onder speeltuig: (Misschien eerst even aan juf Eva vragen of het kan en mag) Cyriel en juf Lus gaan dit maandag- of dinsdagvoormiddag tijdens de speeltijd bekijken. Noteren afmetingen en bespreken de mogelijkheden. 
 1. Volgende vergadering: vrijdag m 13:0012 november om 12h45