Leerlingenraad 20 sep


Datum: 20/09/2022

Uur: 20.00

Lokaal: digitaal

Aanwezig: Veerle M., Veerle B., Lus, Lieve, Leen

Verontschuldigd: /

Doel van het overleg: Start overleg

Verslag:

1. Overdracht werkgroep – nieuwe leden: Lus vertelt over de leerlingenraad, Veerle B. over de sportwedstrijden tijdens de middagen

a. Muziek op vrijdag: blad hangt aan de klassen van het 6de omhoog voor beurtrol

b. Leerlingen van leerlingenraad beslissen welke sportwedstrijden er komen en ronselen daarna leerlingen.

c. Leerlingenraad kan op verschillende dagen, in het lokaal van Lus.

d. Wedstrijden worden gestuurd door de juffen:

i. Op maandag: Veerle B.

ii. Op donderdag: Leen

iii. Op vrijdag: Lieve

iv. Aangevuld door vrijwillige leerkrachten (blad advalvas later)

2. Planning opmaken: eerste leerlingenraad

a. September: Vrijdag 23/09 om 13.00

b. Oktober: Maandag 17/10 om 13.00

3. Wat kunnen we al doen / wat moet opgevolgd of bevraagd worden?

a. Muziek: eventueel ook een blad beneden hangen met de beurtrol

b. Rustig hoekje: Lus hing een blad omhoog met de namen van de lln die er steeds in mogen

c. Boodschap naar het 6de toe: speelgoedhuisje gaat goed, let er wel op dat er geen rommel komt, a.u.b.!

d. Leerlingen van het speelgoedhuisje die merken dat er iets stuk is gegaan, moeten dit aan ons melden. Ze moeten natuurlijk eerst weten welke leerkrachten in deze werkgroep zitten.

e. Plakkaten aan het speelgoedhuisje: De leerkracht op de speelplaats verhangt deze plakkaten. (Tenzij Anke van het 6de eerder op de speelplaats aanwezig was … )

f. Even nadenken over een oplossing bij heel slecht weer in het lager à leesgangen terug open doen? Hoe weten de leerlingen dat die open zijn, wat zijn de afspraken en zijn de leerkrachten bereid om dit mee te ‘bewaken’? à bevraging op PV op 20/10

g. Graag extra controle in de WC’s door leerkrachten op de speelplaats of leerkrachten die er eens passeren.

AFSPRAKEN Actienemer Timing

Aan collega’s 4-5-6 vragen om 2 klasverantwoordelijken aan te duiden Leen Begin sept

Doorgeven datum eerste leerlingenraad Veerle M. 21/09

Namenblad rustig hoekje Lus Begin sept

Ploegen maken wedstrijden Veerle B. Oktober

Leerkrachten bevragen : wat bij slecht weer? Werkgroep PV 20/10