Leerlingenraad 24 sep


Datum vergadering: 24 september 2021

‘Werkgroep: leerlingenraad

Aanwezigen: Amy en Jesse (4A), Femke en Thomas (4B), Rosalie en Juul (5A), Camille en Ceryl (6A), Fée en Safwan (6B), juf Lieve en juf Lus en juf Lut

Verontschuldigd: Ellis en Rune VD (5B)

Verslag

1. Korte voorstelling + uitleg over de bedoeling van de leerlingenraad. Voorstellen vanuit de klas kunnen steeds op de leerlingenraad besproken worden via de klasvertegenwoordigers.

2. Voorstellen voor tijdens de middag – muziek tijdens de middag op vrijdag(Juf lus maakt raster)

– loopestafette voor 1, 2

– in 3 en 4 vragen basket, trefbal, voetbal, handbal of andere sport in 5 en 6 idem

– in de winterperiode graag meer een films, zeker wanneer het koud is.

3. Andere voorstellen of bezorgdheden: – wanneer kunstgras??? DUUR!! Kinderen stimuleren om mee te doen aan de sponsortocht

– nieuw afdak nodig; nat wanneer je eronder staat

– voorstel scholenvoetbaltornooi (Ceryl, Juul, Safwan, vragen of de voetbalkantine en veld van de ploeg waar ze spelen eventueel verhuurd wordt) Juf Lieve kent dit van in de school in Hombeek

– brief (hele vriendelijke)naar buren sturen om te vragen of ze de ballen die in hun tuin komen zo snel mogelijk willen overgooien. (Fée en Camille) Einde schooljaar volgt dan een bedankje.

– Voorstel bewonerskaart voor mensen die in de straat wonen; worden soms erg vies bekeken => doorspelen aan verkeersgroep

4. Volgende leerlingenraad: vrijdag 15 oktober ???