Leerlingenraad 27 november


Verslag leerlingenraad: 27/11/2018

Aanwezig: iedereen

Sport:
Enkel klassen 3A en 4A gaven deelnemers door.
Nolan en Kato, Mathias en Charlotte, Victor en Mara bezorgen zo snel mogelijk deelnemerslijst aan juf Anita, juf Eva of juf Christine.
Voor sport in 5de en 6de zal nog een stemming gebeuren (voetbal of trefbal). 5B en 6 B gaven reeds door dat ze opteren voor trefbal.

Ideetjes voor de speelplaats:
Leerlingen vragen in de klas voor ideetjes speelplaats en rustig hoekje. Ideetjes graag binnen voor 4 december (vergadering werkgroep speelplaats/ pedagogische) bij juf Christine. Nog niets ontvangen.

Ideetjes uit de leerlingenraad voor de speelplaats:
 Twister
 Duidelijke trefballijnen
 Nog een hangrek

Ideetjes voor rustig hoekje:
 Terug zand in zandbakje
 Hangmat
 Afbakenen rustig hoekje

Volgende vergadering: 21 januari