Leerlingenraad


Onze leerlingenraad wordt vertegenwoordigd door leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. In de loop van september worden er uit elke klas twee leerlingen verkozen die in deze raad zetelen. Samen met enkele juffen komen ze ongeveer maandelijks bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt er beslist over de sportcompetities die tijdens de middagen plaatsvinden. De leerlingen kunnen ook ideeën aanbrengen en problemen aankaarten. Samen proberen ze dan tot oplossingen te komen en/of vernieuwingen aan te brengen.

Nieuws vanuit de leerlingenraad