Nieuwe banken


image Deze banken staan nu enkele weekjes op onze speelplaats van de lagere school. Ze zijn gekozen door de leerlingen van de leerlingenraad, ook waar ze moesten staan, met de centen van de sponsortocht. Zo weet u toch waarvoor u die kunstige wandeling hebt laten sponsoren! 😄

Wij danken u nogmaals van harte en ze worden nu al goed gebruikt!

image