Onze school HERSTART: wie, wanneer en hoe?


ONZE SCHOOL HERSTART!

Wat betekent dat voor jou en je kind?  

Beste ouders,  

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 18 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.

We begrijpen dat de heropstart een ingrijpende gebeurtenis zal zijn, zowel voor jullie, jullie zoon of dochter als voor onze personeelsleden.  Na zoveel weken zien zowel leerlingen als de leerkrachten elkaar voor de eerste keer “live” terug.  Er zal dan ook de nodige aandacht besteed worden aan het delen van ervaringen over deze bizarre tijd.

Wie start opnieuw op school vanaf 18 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?

De leerlingen worden verdeeld in halve klasgroepen. Er wordt dus steeds les gegeven aan een groep van +/- 10 leerlingen.

Voor het 1ste en 2de leerjaar:

De eerste groep van elke klas komt op maandag en donderdag, de volgende helft van de klas op dinsdag en vrijdag. Elk kind komt dus 2 volle dagen per week naar school.

Voor het 6de leerjaar:

De eerste groep van elke klas komt op maandag, de volgende helft van de klas op dinsdag.

Op donderdag en vrijdag is er voor alle leerlingen van het 6de leerjaar afstandsonderwijs, net zoals nu.

Voor 1,2 & 6 is er op woensdag les voor leerlingen met een extra nood. De klasjuf bezorgt jullie de klasverdeling (welk kind tot welke groep behoort) en laat jullie weten welke kinderen op woensdag op school verwacht worden. Omdat wij ons strikt dienen te houden aan veiligheidsmaatregelen zijn er geen wissels mogelijk!

Hoe houden we onze school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. We houden hierbij rekening met wat haalbaar en doenbaar is voor iedereen.  De leerlingen die les volgen op school krijgen een vaste plaats in een vast lokaal.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of samen spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.  Tijdens de middagpauze worden er GEEN warme maaltijden aangeboden.  Elke leerling zorgt ook voor een eigen drinkbus.  De school zal geen drank verdelen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen, afhankelijk van de grootte van het klaslokaal).
 • Mondmaskers: de leerlingen moeten geen mondmasker dragen. De leraars dragen wel een mondmasker of geven les met een plexi gelaatsbeschermer.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen regelmatig grondig schoon.
 • We besteden voldoende tijd om onze kinderen alle handelingen rond hygiëne op school aan te leren

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school

 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • We vragen dat één ouder het kind begeleidt tot aan de ingang van de school.
 • Bij het einde van de lessen/opvang verwachten we dat slechts één ouder het kind ophaalt.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Hoe kom je de school binnen?

Voor het 1ste leerjaar: blauwe poort Pastorijstraat 8.40u           afhalen:15.35u

Voor het 2de leerjaar: blauwe poort Pastorijstraat 8.30u           afhalen:15.45u

Voor het 6de leerjaar: grijze poortje kant speelweide (voetweg) 8.30u    afhalen: 15.45u

Opgelet! Er zijn geen begeleide rijen na school. Voor opvang Zoef voor en na schooltijd reserveren jullie bij Zoef zelf! De fietsers van het 6de lj. mogen hun fiets in de oude fietsenstalling zetten wanneer ze door de grijze poort binnenkomen.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind onmiddellijk af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat als één van onze leerlingen mogelijk besmet raakte met corona?

 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico omwille van contact met de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
 • Is je kind een laag risico omwille van contact met de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op18 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof via afstandsonderwijs.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht.

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor:  leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Van kinderen voor wie lessen georganiseerd worden op school, verwachten we dat ze ook effectief aanwezig zijn.

Hoe kan je als ouder je kind helpen bij het leren?  

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 
 • We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

Hoe wordt de opvang op school georganiseerd

 • Welke kinderen vangen we op?
  • Kinderen van ouders die niet van thuis uit werken. De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opgestart is.
  • Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met de school.
 • Omdat alle groepen die les krijgen op school moeten worden opgesplitst, kunnen scholen problemen krijgen qua opvangcapaciteit.  Het aantal lokalen en personeelsleden waarover de school kan beschikken is immers niet oneindig.  We vragen dan ook met aandrang alleen gebruik te maken van de opvang indien je kind hiervoor in aanmerking komt (zie hierboven).  
 • Wie gebruik wilt maken van de opvang vragen we een mail te sturen naar directie@zonnewijzer.net. Ten laatste tegen woensdag 13 mei. Op die manier proberen wij alvast voor de eerste dagen (18-20 mei) een veilige planning te maken.
 • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven).
 • We zijn ervan overtuigd dat we door een goede samenwerking en door wederzijds begrip het meeste kans maken om de combinatie van onze verschillende opdrachten (onderwijs op school, afstandsonderwijs en opvang) waar te maken.

Meer informatie?     

Ongetwijfeld zitten jullie nog met heel wat vragen. Om deze zo gestructureerd mogelijk te kunnen beantwoorden, kunnen jullie, ten laatste maandag, terecht in een nieuwe rubriek op de website “veelgestelde vragen rond de heropstart”.

Wij zijn ervan overtuigd ook in deze fase, samen met jullie, er het beste van te kunnen maken!

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.