Oudercomité – Wat doen we?


Wie zijn we? Wat doen we? Kalender

Als Oudercomité willen we met onze activiteiten
* een (financieel) steentje bijdragen aan de school: de opbrengt van onze activiteiten gaat volledig naar de school. Zo zorgden we mee voor de afbetaling van de schoolgebouwen, de renovatie van de keuken, de bouw van de nieuwe zandbak en nieuw meubilair voor de refter.

* zorgen voor betrokkenheid tussen de (groot)ouders en de school.

* zorgen voor een veilige en toffe schoolomgeving voor onze kinderen.

Dit doen we door:

* feesten te organiseren: het feestcomité organiseert elk schooljaar verschillende activiteiten, bv. een schoolfeest, een bingonamiddag en een echt grootouderfeest waar mama’s en papa’s niet toegelaten zijn :-).

* te zorgen dat we zoveel mogelijk (groot)ouders bereiken, bv. via deze website, onze Facebookpagina en nieuwsbrief.

* de factuur van de fotograaf van de klasfoto’s voor onze rekening te nemen.

* de Sint en de paasklokken een handje te helpen.

* te zorgen voor lekkere pannenkoeken voor de kinderen na de carnavalstoet.

* kleine herstellingen zoveel mogelijk zelf uit te voeren, bv. schilderen van de speeltuigen, ophangen van een nieuw bord, vervangen van lampen, …

* op vlak van verkeersveiligheid en -educatie samen te werken met de leerkrachten, het gemeentebestuur en de politie De werkgroep verkeer (die bestaat uit ouders en leerkrachten) zorgde bv. voor de “schoolstraat” in de Pastorijstraat, de nieuwe fietsenstalling, extra toezicht aan de schoolpoort voor en na school. Ook tijdens de schooluren wordt aandacht besteed aan verkeer, bv. door de ‘Helm op Fluo top’- actie en het fietsexamen voor de derde graad.