Proefdag lager onderwijs vrijdag 5 juni


Weerde, 28 mei 2020


Beste ouders

Kinderen missen hun school en de school mist de kinderen.
Wij zijn dan ook heel blij dat wij vanaf 5 juni een heropstart van onze lagere school kunnen doen.

Al de leerlingen tegelijk op school ontvangen is, gezien de vereiste veiligheidsmaatregelen, niet eenvoudig. Daarom starten we met een proefdag voor alle leerlingen lagere school op vrijdag 5 juni. Afhankelijk van de evaluatie na deze dag, krijgen jullie info voor het vervolg vanaf 8 juni.

Maar wat betekent deze opstart van de lagere school nu concreet? Per leeftijdsgroep vinden jullie hieronder de regeling. Lees zeker ook verder de algemene richtlijnen en de hygiënemaatregelen die wij voor ogen houden!

Mijn kind zit in het eerste leerjaar
Tot en met donderdag 4 juni verloopt alles zoals nu. De klashelft die op dinsdag komt, blijft welkom op dinsdag. De klashelft die normaal op maandag komt (1 juni geen school), komt op donderdag 4 juni (NIET op woensdag zoals eerder afgesproken werd). Op vrijdag 5 juni, komt de hele klas naar school. Vanaf 8.15u ingang blauwe poort Pastorijstraat, handen wassen zoals gewoonlijk en naar de klas. Indien (nood)opvang nodig is voor niet-les-dagen tot 4 juni, graag reserveren via directie@zonnewijzer.net. Indien jullie eerder reserveerden, graag even herbevestigen!

Mijn kind zit in het tweede leerjaar
Tot en met donderdag 4 juni verloopt alles zoals nu. De klashelft die op dinsdag komt, blijft welkom op dinsdag. De klashelft die normaal op maandag komt (1 juni geen school), komt op donderdag 4 juni (NIET op woensdag zoals eerder afgesproken werd). Op vrijdag 5 juni, komt de hele klas naar school. Vanaf 8.15u ingang blauwe poort Pastorijstraat, handen wassen zoals gewoonlijk en naar de klas). Indien (nood)opvang nodig is voor niet-les-dagen tot 4 juni, graag reserveren via directie@zonnewijzer.net. Indien jullie eerder reserveerden, graag even herbevestigen!

Mijn kind zit in het derde leerjaar
Tot en met 4 juni zijn deze leerlingen nog thuis. Indien (nood)opvang nodig is voor deze dagen, graag reserveren via directie@zonnewijzer.net. Indien jullie eerder reserveerden, graag even herbevestigen!
Op vrijdag 5 juni worden alle leerlingen 3de leerjaar een hele dag op school verwacht. Vanaf 8.15u komen zij via de blauwe poort de school binnen via de aangegeven “sluis” en gaan onmiddellijk naar de klas. In de gang van hun klas of in het lokaal kunnen zij de handen wassen of ontsmetten met handgel (voorzien door de school). De leerkracht is aanwezig in de klas vanaf 8.15u. Om 8.30u start de les. Afhalen om 15.35u eveneens via de blauwe poort.

Mijn kind zit in het vierde leerjaar
Tot en met 4 juni zijn deze leerlingen nog thuis. Indien (nood)opvang nodig is voor deze dagen, graag reserveren via directie@zonnewijzer.net. Indien jullie eerder reserveerden, graag even herbevestigen.
Op vrijdag 5 juni worden alle leerlingen 4de leerjaar een hele dag op school verwacht. Vanaf 8.15u komen zij via de blauwe poort de school binnen via de aangegeven “sluis” en gaan onmiddellijk naar de klas. In de gang van hun klas of in het lokaal kunnen zij de handen wassen of ontsmetten met handgel (voorzien door de school). De leerkracht is aanwezig in de klas vanaf 8.15u. Om 8.30u start de les. Afhalen om 15.35u eveneens via de blauwe poort.

Mijn kind zit in het vijfde leerjaar
Tot en met 4 juni zijn deze leerlingen nog thuis. Indien (nood)opvang nodig is voor deze dagen, graag reserveren via directie@zonnewijzer.net. Indien jullie eerder reserveerden, graag even herbevestigen.
Op vrijdag 5 juni worden alle leerlingen 5de leerjaar een hele dag op school verwacht. Vanaf 8.15u komen zij via de kleine, grijze poort (kant speelweide)de school binnen en gaan onmiddellijk naar de klas. In het lokaal kunnen zij de handen wassen of ontsmetten met handgel (voorzien door de school). De leerkracht is aanwezig in de klas vanaf 8.15u. Om 8.30u start de les. Afhalen om 15.35u eveneens via de kleine, grijze poort.

Mijn kind zit in het zesde leerjaar
Tot en met donderdag 4 juni verloopt alles zoals nu. De klashelft die op dinsdag komt, blijft welkom op dinsdag. De klashelft die normaal op maandag komt (1 juni geen school), komt op donderdag 4 juni. Op vrijdag 5 juni, komt de hele klas naar school. Vanaf 8.15u ingang kleine, grijze poort, handen wassen zoals gewoonlijk en naar de klas. Indien (nood)opvang nodig is voor niet-les-dagen tot 4 juni, graag reserveren via directie@zonnewijzer.net. Indien jullie eerder reserveerden, graag even herbevestigen!

Algemene richtlijnen:

• Bij het afhalen van de kinderen wachten jullie aan de blauwe of kleine, grijze poort. De juffen laten de leerlingen tot bij jullie komen.
• Zowel bij brengen als afhalen dragen ouders (en uiteraard leerkrachten) een mondmasker.
• Eventuele verjaardagstractaties of andere zaken die aan de leerkracht bezorgd moeten worden, geven jullie af aan de poort. Er komen geen ouders de klaslokalen binnen.
• Opgelet! Maandag 1 juni is een feestdag. Er is dan geen les en geen opvang!

Hygiënemaatregelen:

• Gedurende de dag zullen de leerlingen regelmatig de handen wassen onder toezicht.
• Elke avond worden contactoppervlakken in de klassen ontsmet (tafels/stoelen/deurklinken…)
• Refters worden NIET gebruikt. Alle kinderen eten boterhammen in hun eigen klas. Er is GEEN warme maaltijd. We vragen alle kinderen een hele dag op school te blijven (in hun bubbel).
• We streven zoveel mogelijk naar klasbubbels, op de speelplaats en buiten naar leeftijdsbubbel (lees: parallelgroepen). Kinderen moeten kunnen spelen en opnieuw sociaal contact kunnen leggen.
• Kinderen die met de fiets komen, zetten hun fiets in de gewone fietsenstalling. Ook de leerlingen van het 6de leerjaar (dat was nu anders). Om praktische redenen zullen er GEEN begeleide fietsenrijen zijn. Leerlingen van 5de en 6de leerjaar mogen alleen naar huis fietsen. In alle andere gevallen worden leerlingen afgehaald op school.

Wij hopen dat dit scenario volgende week vlot loopt. Op 5 juni houden wij intern een evaluatie en sturen bij waar nodig. Voor vragen of bedenkingen kunnen jullie mailen naar directie@zonnewijzer.net. Blijf ook de nieuwsberichten op de website en de rubriek veelgestelde vragen op de voet volgen!

Heel graag tot 5 juni!

Directie en leerkrachten