Refter


En kijk!

Voor de refter van de lagere school werd nieuw meubilair besteld! Enkele weken geleden kwam alles aan en vandaag werden de oude tafels en stoelen vervangen door de nieuwe.

De refter is klaar om vrijdag kinderen te ontvangen!

IMG_5015