Richtlijnen in verband met Corona


Deze brief werd vandaag, donderdag 12 maart, met uw kind meegegeven!

Gelieve deze zorgvuldig te lezen!

Beste ouders,

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.  

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school

De komende weken zal onze school zich beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten een aantal activiteiten niet doorgaan.  Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we:  • Eéndaagse klasuitstappen momenteel nog laten doorgaan • Spreekavond “Positive Discipline” (16 maart) annuleren• Bingo op zaterdag 21 maart annuleren

WIJ BLIJVEN DE INSTRUCTIES VANUIT DE OVERHEID OP DE VOET VOLGEN. INDIEN NODIG KRIJGEN JULLIE EEN DAGELIJKSE UPDATE!!

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

Momenteel is in onze school nog geen besmetting aanwezig.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Meer informatie?  • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .  • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  • Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

Beste ouders,

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.  

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school

De komende weken zal onze school zich beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten een aantal activiteiten niet doorgaan.  Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we:  • Eéndaagse klasuitstappen momenteel nog laten doorgaan • Spreekavond “Positive Discipline” (16 maart) annuleren• Bingo op zaterdag 21 maart annuleren

WIJ BLIJVEN DE INSTRUCTIES VANUIT DE OVERHEID OP DE VOET VOLGEN. INDIEN NODIG KRIJGEN JULLIE EEN DAGELIJKSE UPDATE!!

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

Momenteel is in onze school nog geen besmetting aanwezig.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Meer informatie?  • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .  • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  • Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders