Saved by the Bell


Wanneer het Dag van de Leerkracht is, is het ook Saved by the Bell. Want niet overal op de wereld kunnen kinderen bij een juf of meester in de klas zitten. Daarom staan we er even bij stil. We luiden allen luid een bel, want iedereen heeft het recht om te leren, heeft het recht op onderwijs.