Stage door juf Tessa


  • omdat juf Tessa stage kwam doen,
  • omdat de kinderen onderzoek hadden van het CLB en ze dus om beurt even uit de klas moesten
  • omdat ze in 3B heel graag hoekenwerk doen
  • omdat er sommige kinderen later misschien wel uitvinder willen worden en dat moeten we dan toch eens testen

DAAROM hebben de kinderen van 3B tijdens hoekenwerk gelezen, geschreven, gerekend maar ook heel leuke proefjes gedaan. Ze maakten zelfs een schuimmonster.

Geloof je het niet? Kijk maar eens bij de foto’s!