Start schooljaar 2020-2021 – update 28 augustus 2020


Opstart 1 september in Coronatijden – update!

Beste ouder

Het is zover. Eindelijk 1 september. Wij hebben met het schoolteam hard gewerkt om onze school zo veilig mogelijk op te starten.

Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs verschillende pandemieniveaus vastgelegd: geel, oranje en rood. Alle scholen, dus ook de onze, starten in niveau geel. Het is mogelijk dat wij na een tijd naar een ander niveau moeten overgaan, maar daar brengen we jullie dan uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte.

Wat blijft er identiek in de drie pandemieniveaus?

 • Al onze leerlingen mogen altijd elke dag naar school.
 • Onze leerlingen moeten geen mondmasker dragen.
 • Onze leerlingen moeten geen afstand houden van mekaar.
 • Tussen onze personeelsleden en onze kinderen van de lagere school moet er wel een afstand zijn van 1,5 meter. Als dat niet kan, zetten onze personeelsleden een masker op.
 • Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.

Hoe houden we onze school veilig?

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:

 • Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen wassen. Om dat mogelijk te maken hebben we in alle lokalen handgel gezet, extra wasplaatsen gemaakt op de speelplaats. Ook aan de blauwe en de grijze poort staan er handgels voor extra ontsmetting.  Iedereen zal zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de school en van de klas telkens de handen moeten wassen of ontsmetten. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.
 • Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden.
 • Eten: We bieden geen warme maaltijden en geen soep aan in het eerste trimester.
 • In pandemieniveau geel eten de kinderen van de lagere school en de kleuters hun boterhammen op in de refter. Iedereen brengt een drinkbus met water mee van thuis. De kinderen die wensen kunnen wel thuis gaan eten. 
 • Activiteiten: in pandemieniveau geel mogen we met onze kinderen op uitstap. Alles gaat dus gewoon door zoals gepland. Als we naar pandemieniveau oranje zouden overgaan, worden sommige activiteiten geschrapt. We laten dat op tijd weten.
 • Zwemmen: Het zwemmen voor het derde en 6de leerjaar zal ten vroegste 14 september 2020 opgestart worden.  Meer info hierover volgt later.
 • Verjaardagen: Als een kind jarig is, dan mag (moet niet) het kind trakteren voor zijn verjaardag. Deze traktatie moet voorverpakt zijn. Jammer genoeg kunnen we zelfgebakken/zelfgemaakte traktaties niet toestaan. Samen beperken we zo besmettingen.
 • Speeltijden: De leerlingen moeten niet meer in hun klasbubbel spelen. We vragen wel om bij regenweer een aangepaste kledij te voorzien.  

Wat vragen we van jou als ouder?

 • In en rond de schoolomgeving vragen we om een mondmaker te dragen en de afstand te bewaren.
 • Als je in de school moet zijn, maak je altijd eerst een afspraak.  Aan de ingangen staat handgel.
 • Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders en onze personeelsleden.
 • Leerlingenstroom
  • Algemeen
   • Er mag maar 1 (groot)ouder per gezin de kinderen komen ophalen.
   • Er wordt steeds een mondmasker gedragen in en rond de schoolomgeving.  
   • Wie de schoolpoort binnenkomt, ontsmet eerst zijn handen. Er zal een handgel klaarstaan.
 • Binnenkomen
  • De leerlingen van de lagere school komen binnen via de blauwe poort.
   • Ouders blijven op straat met mondmasker vóór de nadars.
   • De kinderen worden afgezet aan de nadars. (kiss&ridesysteem).
   • We vragen uitdrukkelijk om na de afscheidsknuffels met je zoon of dochter niet aan de schoolpoort te blijven staan.
   • De kinderen ontsmetten de handen bij het binnenkomen.
  • De leerlingen van de kleuterschool komen binnen via de grijze poort.
   • Ouders blijven op straat met mondmaskers vóór de nadars.
   • De juffen aan de poort vangen de kindjes op.
   • We vragen uitdrukkelijk om na de afscheidsknuffels met je zoon of dochter niet aan de schoolpoort te blijven staan. De kleuters wassen de handen in de klas.
 • Op 1 september mogen de ouders van de instappers en de nieuwe kindjes van 3KA en 3KB de kinderen tot aan de klas brengen  (met mondmasker en het ontsmetten van de handen)
 • Buiten gaan
  • De leerlingen van de lagere verlaten de school langs de blauwe poort.
   • De leerlingen die onmiddellijk naar huis gaan, wachten op hun ouders op het eerste stuk van de speelplaats.
    • Ouders komen binnen langs de rechtse kant en ontsmetten hun handen. Ze pikken hun kinderen op en gaan buiten aan de andere kant. Er staan pijlen die de richting aangeven. De mondmasker worden gedragen en de afstand wordt bewaard.
   • De leerlingen die naar Zoef gaan, spelen op het achterste deel van de speelplaats. Zij worden nadien door de begeleiders van Zoef meegenomen.
  • De leerlingen van de kleuterschool gaan buiten via de grijze poort.
   • Ouders komen binnen via de grijze poort en ontsmetten hun handen. Ze pikken hun kinderen op en gaan buiten langs het eerste kleine poortje aan de linkerkant. Er staan pijlen die de richting aangeven. De mondmaskers worden gedragen en de afstand wordt bewaard.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de huisarts.
 • Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind naar school komen, tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en vragen we je om het te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met Corona?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.

Andere afspraken

Eerste schooldag

De start van de eerste schooldag zal dit jaar doorgaan zonder de aanwezigheid van ouders. De receptie, georganiseerd door de ouderraad gaat dit jaar niet door.

Infoavonden

De infoavonden gaan door zoals gepland. Het dragen van een mondmasker, afstand houden en het ontsmetten van de handen blijft noodzakelijk.

Op 1 september krijg je hierover nog meer info.

KLAS DATUM UUR
K 2,5 Do 3/9 19u
K 3 A + B Di  8/9 19.30u
K 4 A + B Ma 7/9 19u
K 5 A + B Do 3/9 19u
1 A + B Wo 2/9 19u
2 A + B Wo 2/9 20u
3 A + B Wo 9/9 19u
4 A + B Do 3/9 19.30u
5 A + B Ma 7/9 20u
6 A + B Di   08/9 20u

Voor – en naschoolse opvang

 • De voor- en naschoolse opvang gaat opnieuw van start zoals voorheen.
 • Ze starten om 7u met de IBO en brengen de kinderen nadien om 8u15 naar school. De kleuters worden naar de kleuterspeelplaats gebracht en de lagere schoolkinderen ook naar hun speelplaats.
 • Om 16u worden kinderen dan opnieuw opgehaald op de speelplaats en nemen ze hen mee naar Zoef. Hierbij is er een onderscheid tussen de kinderen die naar de IBO-werking (in Zoef, tot 18u30) komen en de kinderen die naar BIS (binnenschoolse opvang, op de speelplaats, van 16u-17u door Pieter) gaan.
 • Op woensdag halen we de kinderen om 12u15 op de speelplaats op.
 • Nieuw sinds september is dat ouders online moeten inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang voor de IBO-werking. De meeste ouders kennen dit systeem al doordat het in de vakanties reeds wordt gebruikt. Voor de BIS dienen ouders niet te reserveren. 
 • Ouders dragen steeds het mondmasker en ontsmetten de handen voor het binnenkomen.

Wil je nog meer informatie?

Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs.

Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen met de school. Dit kan telefonisch (015/61 28 25) of via mail (directie@zonnewijzer.net of  secretariaat@zonnewijzer.net)

Ook bij het CLB kun je steeds met je vragen terecht.

Vrij CLB Noordwest-Brabant  – Vestiging Vilvoorde  
Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde
02 251 15 55
www.clbnoordwestbrabant.be

Wij zijn blij opnieuw te kunnen starten en kijken er naar uit om er met de kinderen een boeiend jaar van te maken. Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en jullie begrip.

Directie en team De Zonnewijzer