Startschot groter schoolbestuur


PERSTEKST ONDERTEKENING ENGAGEMENTSVERKLARING BOS-M

 

BOS-M – Op weg naar een groter en vooral sterker schoolbestuur in Mechelen en omgeving

Acht schoolbesturen uit Mechelen en omgeving, samen goed voor twintig basisscholen en vier secundaire scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, een internaat, bijna 5500 leerlingen basisonderwijs en bijna 4000 leerlingen secundair onderwijs, beslissen om samen de stap te zetten naar een sterker en ééngemaakt bestuur onder de werknaam BOS-M.

Bijna twee jaar geleden groeide de idee om een mogelijke samenwerking tussen de verschillende besturen te onderzoeken. Na intens overleg, onderzoek en kennismaking zijn de besturen er van overtuigd dat een goed uitgebouwde bestuurlijke samenwerking een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor hun scholen en internaat. Een sterker bestuur kan zijn scholen immers beter ondersteunen zodat zij zich meer kunnen focussen op hun leerlingen en hun specifieke noden.  

Vrij snel in de kennismakingsronde werkten de acht schoolbesturen een missie, een visie en kernwaarden uit voor het nieuwe schoolbestuur. Van in het begin wilden zij immers duidelijk stellen waarvoor zij  staan en waarvoor zij gaan. En daarin staat duidelijk de leerling centraal. BOS-M wil iedere leerling de beste ontwikkelingskansen geven. Net daarom vindt BOS-M het belangrijk om een diversiteit aan kwaliteitsvol basis- en secundair onderwijs aan te bieden zodat iedere leerling zijn talenten en capaciteiten optimaal kan ontplooien. En diversiteit niet alleen op het vlak van studieaanbod, maar ook op het vlak van de verschillende scholen van BOS-M.  

BOS-M staat dan ook voor een waaier aan scholen en een internaat, ieder met hun eigen accenten, cultuur, sfeer en lokale verankering.  En BOS-M wil dat ook zo behouden.

Gisteren bevestigden de vertegenwoordigers van de acht besturen hun formeel engagement om het samenwerkingsverband verder vorm te geven en uit te werken. Zij plannen tegen 1 januari 2020 te landen met de nieuwe bestuursstructuur.

De ondertekening van de engagementsverklaring vond plaats in de prachtig gerenoveerde Aloysiuskapel van BimSem. Enkele leerlingen van BimSem zorgden voor een mooi en originele muzikale omkadering.

Betrokken besturen en scholen

Buitengewoon en gewoon basisonderwijs

de vzw Parochiale School Sinte Maria met de  Sinte-Mariaschool in Bonheiden;
de vzw Gemengd Buitengewoon Onderwijs Ter Elst met de school Ter Elst in Duffel;
de vzw Katholieke Basisschool van Hombeek met de Sint-Maartenschool in Hombeek
de vzw Sint-Katarinaschool met de Sint-Katarinaschool in Sint-Katelijne-Waver
de vzw Vrije Basisschool Weerde met de school De Zonnewijzer in Weerde
de vzw Sancta Maria Basisschool met de twee scholen Sancta Maria in Willebroek
de vzw De Ranken met de scholen Bim-Sem, De Luchtballon, De Parel, De Sprankel, De Vlinder, Don Bosco, De Wondertuin, Sint-Jozef Coloma, Sint-Pieter en Sint-Romboutscollege in Mechelen, Sint-Niklaas in Leest, De Ark in Battel en De Vlieger in Heffen.

Buitengewoon en gewoon secundair onderwijs

de vzw De Ranken met de scholen Bim-Sem, Sint-Janshof en Sint-Romboutscollege in Mechelen
de vzw Technische Scholen Mechelen  met de scholen TSM Middenschool,  TSM Bovenbouw en TSM CLW