Structuur


Algemeen

Een school is meer dan een directeur en de leraars. Een heleboel andere mensen zetelen in verschillende structuren,
die als doel hebben van de school een goede school te maken.

Sinds 1 september 2003 vormt onze school een scholengemeenschap met volgende scholen:

 • Zemst: www.tuimeling.be
 • Weerde: www.zonnewijzer.net
 • Hofstade: www.kriekelaar.be
 • Hombeek: www.sintmaartenschool.be
 • Muizen: www.sint-lambertusschool.beDeze structuur heet ZWHHeM en staat garant voor kwaliteitsverhoging.Op de volgende pagina’s kan je deze verschillende structuren verder onderzoeken.DirectieAnn LowetMaldersesteenweg 44 – 1840 Londerzeel

  0479/78.17.48

  e-mail: directie@zonnewijzer.net

  Administratie

  Hedwig Van Hecke

  Clemenceaustraat 147 bus 1

  2860 Sint-Katelijne-Waver

  Tel: 015/21.74.12

  e-mail: hedwig@zonnewijzer.net (niet tijdens vakantieperiodes)

  Het schoolbestuur

  Het schoolbestuur is als vzw het wettelijke hoofd van de school en draagt alle verantwoordelijkheid.

   

  Voorzitter:
  Géry Vancoppenolle

  Vogelzang 3

  1982 Weerde

  015/61.47.87

  Ondervoorzitter:
  Stefaan Verschoren

  E. Verbruggestraat 12

  1982 Weerde

  015/61.67.93

  Penningmeester:
  Luk Janssens

  Galgenberg 33

  1982 Weerde

  015/61.04.25

  Secretaris:
  Luc Janssens

  Galgenberg 33

  1982 Weerde

  015/61.04.25

  Technische dienst:
  Marcel Versteven

  Gildestraat 13

  1982 Weerde

  015/61.11.86

   

  Leden
  Pastoor Frans Metdenanckxt

  Pastorijstraat 12

  1982 Weerde

   

  Wim Van Hul

  F. Vercnockestraat 13

  1982 Weerde

   

  Erna Van den Heule

  Damstraat 122

  1982 Weerde

   

   

  De schoolraad

  Sinds 1992 werd er in onze school een schoolraad verkozen.

  In deze raad kunnen zowel de ouders, de lokale gemeenschap, de leerkrachten als het schoolbestuur beroep doen op
  medezeggenschap.

  De schoolraad heeft informatiebevoegdheid over alle materies die rechtstreeks een weerslag hebben op het algemene schoolleven.

  Tevens heeft deze raad adviesrecht, overlegbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid over een aantal welbepaalde materies.

  Voorzitter:
  Bart Nobels

  Toekomststraat 69

  1982 Weerde

  Tel. 0496/38.22.16

  Afvaardiging schoolbestuur
  Erna Van den Heule

  Damstraat 112

  1982 Weerde

  015/61.74.01

  Stefan Verschoren

  E. Verbruggestraat 12

  1982 Weerde

  015/61.67.93

  Afvaardiging leerkrachten
  Kleuterafdeling:

  Carry Van der Wielen

  De Tilbourgstraat 8

  1981 Hofstade

  015/61.19.90

  Lagere Afdeling:

  Lut Van Asbroeck

  Pastorijstraat 38

  1982 Weerde

  015/61.67.54

  Afvaardiging ouders
  Sandra Schroos
  Evi Dom
  Afvaardiging lokale gemeenschap
  Isabelle Koopman

  Damstraat 146

  1982 Weerde

  015/61.72.42

  Ronald Hoogsteyn

  Pastorijstraat 21A

  1982 Weerde

  015/61 61 48

   

  Het leerkrachtenteam

  Vermits we veel aandacht besteden aan de keuze van onze leerkrachten, beschikken we over een prima team. Daar er zich
  hier ook af en toe wijzigingen kunnen voordoen, vindt u de namen en adressen dan ook op deze site.

  De klassenraad

  De klassenraad bestaat uit de directeur en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. Het is de klassenraad die

  o.m. bepaalt aan wie de getuigschriften basisonderwijs, toegekend worden.

  Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

  Het Centrum voor leerlingebegeleiding is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht.

  Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op
  vier domeinen:

   

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychische en sociaal functioneren.De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding
  vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding
  slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.Ouders zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:
 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg en andere arts worden aangeduid. In dit geval
  zijn de kosten ten laste van de ouders.Onze school sloot een overeenkomst met het CLB van Vilvoorde, Gendarmeriestraat 63, tel. 02/251.15.55.
  Openingsuren:Maandag van 8.30 u – 12 u en van 13 – 19uDinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 u – 12 u en 13 – 16 uHet is onze ervaring dat de meeste ouders en leerkrachten deze begeleiding nuttig vinden, zodat wij die ook graag aanbevelen.