Structuur


Algemeen

Een school is meer dan een directeur en de leraars. Een heleboel andere mensen zetelen in verschillende structuren,
die als doel hebben van de school een goede school te maken.

Sinds 1 september 2003 vormt onze school een scholengemeenschap met volgende scholen:

 • Zemst: www.tuimeling.be
 • Weerde: www.zonnewijzer.net
 • Hofstade: www.kriekelaar.be
 • Hombeek: www.sintmaartenschool.be
 • Muizen: www.sint-lambertusschool.be

Deze structuur heet ZWHHeM en staat garant voor kwaliteitsverhoging.Op de volgende pagina’s kan je deze verschillende structuren verder onderzoeken.

Directie  

Ann Lowet

Maldersesteenweg 44

1840 Londerzeel

0479/78.17.48

e-mail: directie@zonnewijzer.net

Administratie

Hedwig Van Hecke

Clemenceaustraat 147 bus 1

2860 Sint-Katelijne-Waver

Tel: 015/21.74.12

e-mail: hedwig@zonnewijzer.net (niet tijdens vakantieperiodes)

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is als vzw het wettelijke hoofd van de school en draagt alle verantwoordelijkheid.

 

Voorzitter:
Géry Vancoppenolle

Vogelzang 3

1982 Weerde

015/61.47.87

Ondervoorzitter:
Stefaan Verschoren

E. Verbruggestraat 12

1982 Weerde

015/61.67.93

Penningmeester:
Luk Janssens

Galgenberg 33

1982 Weerde

015/61.04.25

Secretaris:
Luc Janssens

Galgenberg 33

1982 Weerde

015/61.04.25

Technische dienst:
Marcel Versteven

Gildestraat 13

1982 Weerde

015/61.11.86

 

Leden
Pastoor Frans Metdenanckxt

Pastorijstraat 12

1982 Weerde

 

Wim Van Hul

F. Vercnockestraat 13

1982 Weerde

 

Erna Van den Heule

Damstraat 122

1982 Weerde

 

 

De schoolraad

Sinds 1992 werd er in onze school een schoolraad verkozen.

In deze raad kunnen zowel de ouders, de lokale gemeenschap, de leerkrachten als het schoolbestuur beroep doen op
medezeggenschap.

De schoolraad heeft informatiebevoegdheid over alle materies die rechtstreeks een weerslag hebben op het algemene schoolleven.

Tevens heeft deze raad adviesrecht, overlegbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid over een aantal welbepaalde materies.

Voorzitter:
Bart Nobels

Toekomststraat 69

1982 Weerde

Tel. 0496/38.22.16

Afvaardiging schoolbestuur
Erna Van den Heule

Damstraat 112

1982 Weerde

015/61.74.01

Stefan Verschoren

E. Verbruggestraat 12

1982 Weerde

015/61.67.93

Afvaardiging leerkrachten
Kleuterafdeling:

Carry Van der Wielen

De Tilbourgstraat 8

1981 Hofstade

015/61.19.90

Lagere Afdeling:

Lut Van Asbroeck

Pastorijstraat 38

1982 Weerde

015/61.67.54

Afvaardiging ouders
Sandra Schroos
Evi Dom
Afvaardiging lokale gemeenschap
Isabelle Koopman

Damstraat 146

1982 Weerde

015/61.72.42

Ronald HoogsteynPastorijstraat 21A

1982 Weerde

015/61 61 48

 

Het leerkrachtenteam

Vermits we veel aandacht besteden aan de keuze van onze leerkrachten, beschikken we over een prima team. Daar er zich
hier ook af en toe wijzigingen kunnen voordoen, vindt u de namen en adressen dan ook op deze site.

De klassenraad

De klassenraad bestaat uit de directeur en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. Het is de klassenraad die

o.m. bepaalt aan wie de getuigschriften basisonderwijs, toegekend worden.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor leerlingebegeleiding is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op
vier domeinen:

 

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychische en sociaal functioneren.De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding
  vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding
  slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.Ouders zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:
 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg en andere arts worden aangeduid. In dit geval
  zijn de kosten ten laste van de ouders.Onze school sloot een overeenkomst met het CLB van Vilvoorde, Gendarmeriestraat 63, tel. 02/251.15.55.
  Openingsuren:Maandag van 8.30 u – 12 u en van 13 – 19uDinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 u – 12 u en 13 – 16 uHet is onze ervaring dat de meeste ouders en leerkrachten deze begeleiding nuttig vinden, zodat wij die ook graag aanbevelen.