Update corona 16/03/‘20


Beste ouders,

Dankjewel om massaal het advies te volgen om zoveel mogelijk thuis voor opvang te zorgen!

Alle begrip voor ouders, waarvoor dit niet mogelijk is. Hun kinderen blijven welkom!

Vandaag waren een 35-tal leerlingen op school, waarvoor we een 5-tal leerkrachten per dag (in beurtrolsysteem) voorzien. Dit om mogelijke besmettingen zoveel mogelijk te beperken.

Met de kinderen proberen we heel veel buiten te zijn. Ter afwisseling wordt binnen gespeeld/gewerkt. ’s Middags wordt gegeten in de refter met voldoende afstand tussen de kinderen en leerkrachten onderling.

De leerkrachten lagere school vragen aan leerlingen die naar de opvang komen, om de bundels die de klasjuf meegaf, mee te brengen. Op die manier kan leerstof herhaald/ingeoefend worden.

We maken er samen het beste van!

Directie en leerkrachten