Belangrijke info i.v.m. corona


Gelieve uw Smartschool-berichten in de gaten te houden i.v.m. het allerlaatste Covid19-nieuws vanuit de school.

Wat doen we bij het vermoeden van een besmetting op school?

 • Het CLB wordt altijd eerst gecontacteerd bij vragen of meldingen van een (vermoedelijke) besmetting op school. Contactonderzoek is een opdracht voor het CLB waarbij nauw samengewerkt wordt met de school en de arbeidsgeneeskundige dienst van de school. CLB’s volgen voor testing en tracing de procedures van Sciensano, die door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg werden vertaald naar de schoolcontext. 
 • Het  CLB en/of de arbeidsarts beslissen (in overleg met de school) welke maatregelen en communicatie  er nodig zijn naar leerlingen, ouders en personeel.  

Hoog en laag risicocontacten

Naargelang het risico op besmetting, worden contacten in 2 groepen verdeeld met verschillende maatregelen per leeftijd en onderwijsniveau: 

 • Laag risicocontacten of oppervlakkige contacten 
 • Hoog risicocontacten of nauwe contacten 

Kleuteronderwijs

 • Als een kind in het kleuteronderwijs  positief test of of de huisarts vermoedt besmetting (= kleuter die symptomen ontwikkelt binnen de 14 dagen na contact met een COVID-19 geval binnen het gezin) worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico. 
 • Als de leerkracht positief test, worden alle kinderen in de klas beschouwd als contactpersonen met een hoog risico gezien de kleuterleerkracht geen afstand bewaart met de leerlingen en geen mondmasker draagt. 

Lager onderwijs 

 • Als een kind in het lager onderwijs positief test, worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico. 
 • Als de leerkracht positief test, worden alle kinderen in de klas ook beschouwd als contactpersonen met een laag risico op voorwaarde dat de leerlingen in het klaslokaal niet langer dan 15 minuten contact hadden op een afstand van minder dan 1,5 meter met de leerkracht zonder mondmasker (op mond en neus) en dat er geen nauw rechtstreeks fysiek contact was tussen de leerkracht en de leerlingen. Ter info: onze leerkrachten in het lager onderwijs dragen altijd een mondmasker of gezichtsscherm wanneer ze in contact komen met de leerlingen.

Maatregelen 

Laag risicocontacten of oppervlakkige contacten 

 • Mogen naar school
 • Beperken andere contacten (zoals naar de hobbyclub, jeugdbeweging  of sportclub gaan) gedurende 14 dagen

Hoog risicocontacten of nauwe contacten 

 • Blijven thuis in quarantaine voor 7 dagen en laten zich testen ten vroegste op de 5de dag van de quarantaine (voor kleuters geldt een andere teststrategie).  
 • Bij een negatief testresultaat is werken voor schoolpersoneel en les volgen voor leerlingen opnieuw toegelaten vanaf dag 7 na het laatste hoog-risico contact. Andere contacten zoals hobby’s, bezoek familie of vrienden blijven nog beperkt . 
 • Bij een positief testresultaat wordt de quarantaine verlengd met 7 dagen vanaf de datum van testing. 

Wanneer mag uw kleuter naar school?

U kunt deze afbeelding hier in een grotere resolutie zien, met nog extra informatie.

Wanneer mag uw lagere schoolkind naar school?

U kunt hier deze afbeelding in een grotere resolutie zien.

Wat met kinderen van ouders die positief testen?

 • Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) zijn altijd nauwe contacten. 
 • Het kind mag niet naar school. 
 • Voor kinderen jonger dan 6 jaar keert het kind terug  zonder voorafgaande test. Als het kind niet ziek is, mag het terug naar school, 7 dagen nadat de besmette ouder de thuisisolatie mocht verlaten. 
 • Voor kinderen vanaf de lagere school, moet een test uitgevoerd worden op de 5de dag na het laatste nauwe contact met de besmette ouder: 
  • Bij een positief testresultaat blijft het kind 7 dagen thuis, te tellen vanaf de test. 
  • Bij een negatief testresultaat wordt de quarantaine beëindigd op dag 7 van het laatste nauwe contact met de ouder. 
 • In de week die volgt op het beëindigen van de quarantaine, is extra waakzaamheid geboden en moeten hobby’s, contacten met kwetsbare personen (bv. grootouders) en risicogroepen zoveel als mogelijk vermeden worden.  

Meer informatie kunt u steeds vinden op deze site: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders

Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school. Dit kan via Smartschool (berichten), telefonisch (015/61.28.25) of via mail (directie@zonnewijzer.net of secretariaat@zonnewijzer.net).

Ook bij het CLB kunt u steeds met vragen terecht:

Vrij CLB Noordwest-Brabant – vestiging Vilvoorde; Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde; 02/251.15.55

www.clbnoordwestbrabant.be

#samenvechtentegencorona