Veilig herstarten – we werken eraan!


Brief vanuit de katholieke basisscholen regio Mechelen Veilig herstarten we werken eraan!

Beste ouder(s)

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april. Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

Veilig opnieuw starten: de katholieke basisscholen uit regio Mechelen werken eraan!

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. We onderzochten de voorbije dagen op niveau van onze scholengroepen, in samenwerking met alle andere scholen uit de Mechelse regio, hoe we veilig kunnen herstarten (Algemene Risicoanalyse). De volgende dagen zal er per school (en per vestigingsplaats) een risicoanalyse volgen, om na te gaan hoe we het beste veilig kunnen heropstarten. We gebruiken daarbij het herwerkte draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen. Deze risicoanalyse zal, zoals wettelijk bepaald, besproken worden met elk schooleigen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en het lokaal overlegcomité.
Dit betekent concreet dat elke school op een andere manier kan herstarten. Elke schoolsituatie is immers anders.

We laten je zo snel mogelijk weten:

  •   Of we veilig kunnen herstarten.
  •   Wanneer we kunnen herstarten.
  •   Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
  •   Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.
  •   Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
  •   Hoe we de opvang blijven organiseren.
  •   Hoe we dit schooljaar verder afronden.
  •   Wat dat voor jou en je kind betekent. Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren. Specifieke afspraken zijn per school gemaakt. Voor verdere informatie kan je bij je eigen directieteam terecht, of je aanspreekpunt op school (klasleraar, zorgcoördinator, …) Meer informatie?
  •   Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
  •   Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Wij brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte van zodra onze puzzel is gelegd. Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Kurt Van Steenlandt
Algemeen directeur vzw KOMO

Paul Van Lierop Directeur WAVO

Francis Van Caer
Afgevaardigd bestuurder vzw KITOS

Inge Vekemans
Directeur Basisschool Scheppers

Gi Bal
Directeur De Tuimeling