Verslag leerlingenraad 18 maart 2022


Aanwezigen: Amy en Jesse (4A), Femke en Thomas (4B), Rosalie en Juul (5A), Ellis en Rune VD (5B)Camille en Cyriel (6A), Fée en Safwan (6B), juf Lus en juf Lut 

Verontschuldigd: Juf Lieve (trefbaltornooi) 

 
Verslag leerlingenraad 18 maart 2022 

 1. Moestuin 
 • Potgrond  
 • Wat, wanneer zaaien? Lus zorgt voor het nodige materiaal 
 • We bekijken nog wanneer we juist gaan zaaien 
 1. Nieuwe beurtrol voor gebruik van speelweide en schors 

In afwachting van het kunstgras werd een nieuwe beurtrol gemaakt voor het betreden van de speelwei en de schors om te vermijden dat er teveel kinderen op dezelfde plaats zouden spelen. 

              Reactie van de lln-raad:  

 • Sommige klassen mogen tijdens de middag te weinig op de speelweide of de schors. 
 • Middagstuk is te lang in vergelijking met speeltijden. 
 • Sommige klassen gebruiken de speelweide nu amper. 
      ° Opmerking 1: Wanneer er kunstgras is zou dit wel eens kunnen wijzigen. 
  • Opmerking 2: Komt ook om dat ze voordien nooit de gelegenheid kregen om er te spelen. (Werd meestal ingenomen door lln. 6de lj.) 
 • Mogelijke oplossing: middag verdelen in 2 delen vb. 12:30 – 13:00 en 13:00 – 13:30 
 1. Afspraken over waar wat mag gepeeld worden op de speelplaats 
 • Er mag alleen op het basketveld gevoetbald worden. 
  Reden:  Ruimte nodig voor kinderen die andere (bal)spelletjes spelen, gevaar voor gebroken ruiten 

Reactie van de lln-raad 

 • Basketbalveld is erg klein. 
 • Met trefbal of andere balspelen kan ook hard gegooid worden, wat ook een gevaar vormt voor de ruiten. 
 1. Speelgoedhuisje 
 • Bij kinderen van 4, 5 en 6 is er weinig interesse voor het speelgoedhuisje en het gebruik van de steps. (Wie wil mag in de klas altijd een wasspeld vragen.) 
 • Eventueel nieuw materiaal nodig? basketballen (die zijn al aanwezig) 
 • Voorstel om leerlingen van het 6de de uitleendienst van het speelgoedhuisje in handen te laten nemen wordt in de klassen nagevraagd. Bij voldoende interesse wordt er een beurtrol gemaakt. Indien niet, blijft alles bij het oude. 
 1. Kleuterspeelplaats 
 • Vraag of 5de en 6de tijdens de middag misschien terug mogen gaan helpen/spelen op kleuterspeelplaats (beurtrol) 
 1. Toiletten  
 • Vaststelling: Vuil,  papier op de grond, regelmatig verstopte toiletten door papierproppen,..  
 • Mogelijke oplossingen:
 • Fakecamera’s 
 • Opmerkingen geven wanneer je misbruik ziet of namen doorgeven aan lkn. 
 • In alle klassen nog even herhalen wat kan en niet kan in toiletten, ook bij de kleuters. 
 • Extra bewakingen