Verslag leerlingenraad 4 mei


Aanwezigen: Charlotte en Matz (4A), Sofia (4B), Lander en Neela (5A), Ailani en Tibbe (5B), Jarno en Lynn (6A), Kato (6B), juf.Eva L., juf Anita

Verontschuldigd: Pieter 4B(ziek), Loïc 6B (ziek)

Verslag

1. Overlopen punten vorige vergadering:

– geur in jongenstoiletten: schijnt in orde te zijn maar de toiletten worden nu door minder kinderen gebruikt door coronaregeling.

– Het schoonmaken van de wasstraat is nog niet gebeurd door het slechte weer op de vooropgestelde datum. Juf Eva L neemt dit terug op.

– De ballen zijn uit de goten gehaald.

– In de klas van juf Lus is een schaakbord aanwezig en dit mag gebruikt worden door geïnteresseerden als de ‘rustige hoek’ bij slecht weer geopend is. Gaat voorlopig niet door corona.

2. De competities die tijdelijk uitgesteld waren, zijn terug opgestart. Planning en uitslagen hangen nog steeds aan de deur van juf Eva L, onder het afdak. Er worden nog enkele wedstrijden gespeeld.

3. Lynn van 6A merkt op dat de paaszoektocht heel leuk was.

4. Er wordt gevraagd of het rustig hoekje buiten niet terug mag gebruikt worden ’s middags. Juf Anita vraagt dit na bij juf Eva VR.

5. Kan de wasstraat terug gebruikt worden binnenkort. Wanneer? De vraag wordt doorgespeeld aan juf Eva VR.

6. Waarschijnlijk is dit de laatste leerlingenraad van dit schooljaar. Juf Eva L bedankt alle leerlingen van de leerlingenraad voor hun inzet.