Verslag leerlingenraad 4 okt


LEERLINGENRAAD  4 okt. 19

Leden van de lln.-raad

Rune en Bo 6A   Matthias en Margo 6B

Hannes en Truus 5A   Lynn en Fons 5 B

Margo en Maxim  4 A    Fleur en Lander 4B

Eerst hebben we enkele punten overlopen van vorig schooljaar

Handdoeken meisjes — nu een droger

Rustig hoekje was niet rustig— nu nieuwe afspraken en extra controle

Afsluiting rustig hoekje—- nu een mooie nieuwe poort

De paaltjes van de speeltuin waren stuk —-nu een prachtig nieuw toestel

Nieuwe vragen

Duidelijke afspraken voor  de steppen maken  en contoleren ( sanctie indien nodig)

Zandbak is soms te vol (ook de grote van het vierde leerjaar willen wel eens in de zandbak)

De leerlingen vonden de strapdag super leuk.

Werkpunt volgende vergadering

Sporten zoeken voor tijdens de middag en goede namen.

Lynn en Fons vragen het aan de juffen van het eerste leerjaar

Matthias en Rune                   ||                                  tweede leerjaar

Maxim en Lander                    ||                                  derde leerjaar

Volgende vergadering is op vrijdag 8 november