Welkom nieuwste kleutertjes


HALLO NIEUWE KLEUTERTJES,

Ja, ja het is bijna zo ver. Na de vakantie verwachten we je in ons klasje. Maar geen paniek we gaan dit rustig aanpakken en ons goed voorbereiden, dan loopt alles waarschijnlijk vanzelf. We vinden het immers zeer zéér belangrijk dat je je goed gaat voelen in ons klasje en in de hele school. Vooral dat je op een rustige, gezellige manier kan kennismaken met het hele schoolgebeuren.

Daarom hieronder nog enkel tips en info.

-Oefen thuis de zelfredzaamheid bij het toiletbezoek, jasje uit en aandoen, boekentas open maken, neusje snuiten, …

-We proberen de afvalberg op school zo klein mogelijk te houden, daarom wordt drank steeds meegeven in een drinkbus. Ook koekjes en fruit horen thuis in een doosje met naam. 

-Woensdag is het verplicht fruitdag, maar we proberen telkens in de VM ook een fruitje te eten.

-We maken een fotomuur in de klas een grote familiefoto is hiervoor van harte welkom.

-doe je kleuter steeds makkelijke speelkledij aan, zo kan hij zijn plan trekken bij het toiletbezoek.

De eerste dag mag je je kleuter afzetten in de klas om 8.15u. Zo kunnen we even kennismaken en belangrijke dingen bespreken. Ondertussen kan je kleuter al op ontdekking gaan in de klas.

Hou de volgende dagen het afscheid zo kort mogelijk met een vast patroon. Zo is het voor je kleuter duidelijk wanneer je weg gaat. Geef je kleuter eventueel aan een juf die aan de poort staat. Weet dat die traantjes in het klasje zelf snel over zijn. Wees gerust we maken in de klas even tijd voor elke kleuter, een praatje en een dikke knuffel kunnen wonderen doen.

WIJ KIJKEN ER AL NAAR UIT!      

  Juf Nancy, juf Kara en juf Eva