WiWeTeR


Wie weet er hoe je onzichtbare inkt terug zichtbaar maakt en hoe je een code kan ontcijferen? Wie weet er hoe je iets ontwerpt uit steen of metaal? Wie weet er hoe je een app maakt? Wie weet erhoe je het best isoleert? Wie weet er hoe je een robotje laat bewegen?….

De WiWeTeR-academies (lees Wieweeter = Wiskunde, Wetenschappen, Techniek en ondeRnemingszin) willen op deze en nog veel meer vragen een antwoord geven. Op dinsdagavondkrijgen kinderen van het vijfde en zesde leerjaar de kans om projectmatig en zeer interactief zelf een reeks onderwerpen te verkennen uit de wondere wereld van wiskunde, wetenschappen en techniek. Zij zullen hierin begeleid worden door studenten en docenten van de lerarenopleiding van Thomas More. Er zal telkens ook iemand van de gastlocatie bij deze sessies aanwezig zijn.

Praktisch: De sessies duren 2u en worden ongeveer tweewekelijks op dinsdagavond op de gastlocatie georganiseerd van 14u tot 16u. Zo komen we aan 6 sessies per semester (08-10, 05-11, 12-11; 19-11, 03-12 en 10-12). De kostprijs voor de hele reeks bedraagt 48€ en wordt geïnd via overschrijving. 

Deelnemers (tot ze de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben) krijgen na afloop van de reeks een fiscaal attest, waardoor het gehele inschrijvingsgeld te recupereren is via de belastingen (systeem naschoolse kinderopvang).

Gastlocatie: Campus kruidtuin, lokaal K-1.01, Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

Meer info vindt u op de website van Wiweter.j

Inschrijven kan enkel online gebeuren via http://wiweter.be/inschrijvingsformulier-kind/ tot de reeks volzet is.