Zorg


zorg

We willen elk kind helpen naar een optimale ontwikkeling op alle vlakken.

In dat hele proces zien wij ouders als onze partner. We trachten de ouders steeds via open communicatie en wederzijds respect te betrekken bij de evolutie en de begeleiding van hun kind.

Aarzel daarom zeker niet om contact op te nemen bij vragen of bedenkingen.

zorg@zonnewijzer.net

Juf Christine: Zorgcoördinator kleuters en lagere school : Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag.

P1010054

zorgleerkrachten kleuters: juf Kara Mees, juf Lus Teughels

zorgleerkrachten lagere school: juf Lus Teughels, juf Christine Vancraeynest

kinderverzorging: juf Eva Nelen