Zorg


zorg

We willen elk kind helpen naar een optimale ontwikkeling op alle vlakken.

In dat hele proces zien wij ouders als onze partner. We trachten de ouders steeds via open communicatie en wederzijds respect te betrekken bij de evolutie en de begeleiding van hun kind.

Aarzel daarom zeker niet om contact op te nemen bij vragen of bedenkingen.

Zie ook: https://www.zonnewijzer.net/onze-visie-op-zorg/

zorgcoördinator: meester Tom Van Schooten

zorgleerkracht lagere school: juf Lus Teughels

zorgleerkracht kleuterschool: juf Nancy Cabie

kinderverzorging: juf Eva Nelen