Informatie

Wie zijn we?

De Zonnewijzer is een dorpsschool, centraal gelegen in de gemeente Zemst. Onze warme school is gelegen in het dorp Weerde, dicht bij de kerk en in een schoolstraat.
Ons team zal zich ten volle inzetten en staat garant voor een stijlvolle opvoeding en kwaliteitsonderwijs. U mag hier een christelijke geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.
We zorgen niet alleen voor een gezonde geest, ook een gezond lichaam is belangrijk. Via sportinitiatie, bewegingsopvoeding en tweewekelijks zwemmen (in het 3de en 4de leerjaar) trachten we dit te verwezenlijken.
Een fijne school met aandacht voor hart, handen en hoofd. 

Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs

Het pedagogisch project van onze school kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool.
Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. Dit vatten we samen in de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen.
De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van toepassing. AVG regelt hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Deze nieuwe privacywetgeving is van toepassing in alle landen van de Europese Unie. Als betrokkene krijg je meer rechten over je gegevens. Meer informatie over de AVG lees je in de wettekst of op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie. We hebben daarom onze bestaande privacyverklaring aangepast aan deze nieuwe wetgeving. Hier kan je onze privacyverklaring raadplegen. Opmerkingen, vragen of klachten omtrent persoonsgegevens stuurt u naar privacy@komo.be. Gelieve duidelijk uw naam en voornaam, alsook de naam van onze school te vermelden in de mail. Tijdens de schooldagen worden deze binnen de 5 werkdagen behandeld.

De Zonnewijzer biedt een veilige schoolomgeving warme maaltijden kwalitatief onderwijs ochtend- en avondtoezicht aandacht voor bewegingsonderwijs aandacht voor elk kind

Copyright 2023 - De Zonnewijzer
Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Scroll naar boven