Onze school

Ons team

Bekijk het Zonnewijzerteam

Klik hier

Organisatie

Bekijk onze organisatie

Klik hier

Partners

Bekijk onze externe partners

Klik hier

Klik op een tegel en leer onze mensen kennen

Het Zonnewijzerteam

Het beleidsteam

Eva Van Reeth

directeur

Greet Verhaeghe

Administratie

Tom van Schooten

directeur ad interim - zorgcoördinator

Het kleuterteam

Nancy Cabie

juf K2,5

Kara Mees

juf K3A

Lynn Dourte

juf K3B

Eva Lerno

juf K4

Cindy Van de Ven

juf K4-5

Marleen Parys

juf K5

Nele Borremans

juf K3A-K5

Het lagere schoolteam

Erika Deprins

juf 1 LJA

Annelien Van Baelen

juf 1 LJB

Kris De Reys

juf 2 LJA

Catherine Lamberts

juf 2 LJB

Elisabeth Debrabandere

juf 3 LJA

Inge Joppen

juf 3 LJB

Anita Le Page

juf 4 LJB

Veerle Marquebreucq

juf 4 LJB

Leen Vanmeerbeeck

juf 5 LJA

Babette Hendrickx

juf 5 LJB

Kristien Debeuckelaere

juf 6 LJA

Paulien Bal

juf 6 LJB

Kato Hernalsteen

juf 4 LJA - 4 LJB - 5 LJA

Het bewegingsteam

Veerle Bautmans

L.O. kleuterklassen

Lieve Libert

L.O. 1ste-2de-3de LJ

Glenn Mommen

L.O. 4de-5de-6de LJ

Het zorgteam

Tom Van Schooten

Zorgcoördinator

Nele Borremans

zorgjuf Kleuter

Kato Hernalsteen

zorgjuf lager

Eva Nelen

kinderverzorgster

Emma Baeke

kinderverzorgster

Het keuken-en middagteam

Onze organisatie

Schoolbestuur - KOMO

Sinds 1 januari 2020 is onze school een deel van de scholengemeenschap KOMO, ‘Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving’. Het schoolbestuur is als vzw het wettelijke hoofd van de school en draagt alle verantwoordelijkheid.
VZW KOMO
Molenbergstraat 4
2800 Mechelen
Voorzitter : Luc Neyens
Ondervoorzitter : Patrick Vandewiele
Algemeen directeur: Kurt Van Steenlandt
Binnen de vzw KOMO zijn er acht LOKALE BESTUURSCOMITES (LBC) actief. Elk LBC draagt de verantwoordelijkheid voor de haar toevertrouwde scholen.
Wij behoren met onze school tot LBC KOMO-Zuid.
 • Onze voorzitter: Walter Hendrickx
 • Vertegenwoordigers voor De Zonnewijzer Weerde
  • Eva Van Reeth
  • Géry Vancoppenolle
  • Luc Janssens (secretaris)
 •  

Ouderraad

 • Van harte welkom bij de ouderraad!
  Wij zijn een groep gemotiveerde en betrokken ouders die zich inzet voor de leerlingen en de school. Iedereen die mee wil denken, plannen en werken met de directie en de leerkrachten aan het leven op school, is van harte welkom op onze vergaderingen of bij onze activiteiten. Door samen te werken kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen.
  Het oudercomité vergadert een 7-tal keren per jaar. De data vind je op de kalender. Uiteraard ben je steeds welkom op onze vergaderingen. Maar ook als je liever de handen uit de mouwen steekt dan te vergaderen, ontvangen we jou met open armen. Oproepen voor hulp bij onze activiteiten krijg je via de boekentas van jouw kind, lees je op onze Facebookpagina of via Smartschool. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te helpen bij de klusjesdienst, de pannenkoekenbak, het grootouderfeest, de dag van de leerkracht of de werkgroep verkeer. 

Wie zijn wij?

Voorzitter: Raf De Donder
Penningmeester: Debbie Didden 
Secretaris: Vicky Fierens 
 
Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van het oudercomité?
 
Like dan onze pagina op Facebook!
 

Mail ons

Wat doen wij?

Als ouderraad willen we met onze activiteiten een (financieel) steentje bijdragen aan de school: de opbrengt van onze activiteiten gaat volledig naar de school. Zo zorgden we mee voor de afbetaling van de schoolgebouwen, de renovatie van de keuken, de bouw van de nieuwe zandbak en nieuw meubilair voor de refter.
We zorgen voor betrokkenheid tussen de (groot)ouders en de school.
Zo zorgen we ook voor een veilige en toffe schoolomgeving voor onze kinderen.
 
Dit doen we door:
 •  feesten te organiseren: de ouderraad organiseert elk schooljaar verschillende activiteiten zoals bijv. een ontbijt, een quiz, … 
 •  te zorgen dat we zoveel mogelijk (groot)ouders bereiken, bv. via deze website, onze Facebookpagina, Smartschool…
 • de Sint en de paasklokken een handje te helpen.
 • te zorgen voor lekkere pannenkoeken voor de kinderen na de carnavalstoet.
 • kleine herstellingen zoveel mogelijk zelf uit te voeren, bv. schilderen van de speeltuigen, ophangen van een nieuw bord, vervangen van lampen, …
 • op vlak van verkeersveiligheid en -educatie samen te werken met de leerkrachten, het gemeentebestuur, de politie en de werkgroep verkeer (die bestaat uit ouders en leerkrachten) zorgde bv. voor de “schoolstraat” in de Pastorijstraat, de nieuwe fietsenstalling, extra toezicht aan de schoolpoort voor en na school. Ook tijdens de schooluren wordt aandacht besteed aan verkeer, bv. door de ‘Helm op Fluo top’- actie en het fietsexamen voor de derde graad

Schoolraad

 • Sinds 1992 werd er in onze school een schoolraad verkozen.
  In deze raad kunnen zowel de ouders, de lokale gemeenschap, de leerkrachten als het schoolbestuur beroep doen op medezeggenschap.
  De schoolraad heeft informatiebevoegdheid over alle materies die rechtstreeks een weerslag hebben op het algemene schoolleven.
  Tevens heeft deze raad adviesrecht, overlegbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid over een aantal welbepaalde materies.
   
  Leden:
  • voorzitter: Bart Nobels
  • directie: Eva Van Reeth
  • afvaardiging schoolbestuur (advies): Erna Van den Heule en Géry Vancoppenolle  
  • afvaardiging leerkrachten: Eva Lerno en Erika Deprins
  • afvaardiging ouders: Raf De Donder en Vicky Fierens 
  • afvaardiging lokale gemeenschap: Ronald Hoogsteyn & Stefan Verschoren 

Externe partners

ZikkoZOEF (onderdeel van Helan)

De vakantie-, voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door ZikkoZoef, dit is een onderdeel van Helan Kinderopvang. 
U kunt meer informatie over hen vinden op hun website of vraag informatie aan via het emailadres zikko.zoef@helan.be. 

CLB

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychische en sociaal functioneren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.Ouders zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:
 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg en andere arts worden aangeduid. In dit geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Onze school sloot een overeenkomst met  CLB-Noordwest-Brabant te Vilvoorde, Gendarmeriestraat 63, tel. 02/251.15.55.
 • U vindt meer informatie op via onderstaande knop.

Leersteuncentrum Noord - Brabant

Leersteuncentrum Noord-Brabant ondersteunt scholen in de groei naar inclusief onderwijs. Door werk te maken van afstemming en de wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders, school en eventuele externe partners, verbetert de aanpak en kan het leerproces zo gunstig mogelijk verlopen.
Met het oog op het maximaal effect tot op de klasvloer zetten we tijdens het ondersteunen in op cocreatie met de leerkracht en/of de school om de participatie- en leerkansen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te vergroten.

De Zonnewijzer biedt een veilige schoolomgeving warme maaltijden kwalitatief onderwijs ochtend- en avondtoezicht aandacht voor bewegingsonderwijs aandacht voor elk kind

Copyright 2023 - De Zonnewijzer
Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Scroll naar boven