Schoolreglement


De laatste versie van het schoolreglement kan je hier downloaden in PDF formaat.

Je kan hier ook de infobrochure vinden.